Resevillkor Cykelsightseeing

Genom att göra en bokning med Bike Guide Sweden AB (Bike Sweden) godkänner du våra fullständiga villkor:

Bokningar

Bokningar för allmänna turer kan göras via vår online-bokning eller e-post info(at)bikesweden.se. När bokningar görs via e-post kommer en Bike Sweden-medarbetare svara med ett detaljerat kostnadsförslag. Det är kundens ansvar att se till att alla poster som begärts finns med i kostnadsförslaget och att leta efter eventuella fel eller brister.

Betalning

Bokningar kan inte bekräftas eller garanteras förrän full betalning har kommit oss till handa, om inget annat har meddelats av en Bike Sweden-medarbetare. Betalning kan göras med kreditkort, debitkort eller Swish.

Avbokningsregler och Återbetalningar 

Avbokningar som görs mer än 14 dagar före turens startdatum kommer att återbetalas i sin helhet. Avbokningar mellan 14 och 7 dagar före turens startdatum debiteras en 20-procentig avgift. Avbokningar mindre än 7 dagar före turens startdatum återbetalas ej.

På bokningsdagen

Kunder som har bokat guidade turer (allmänna eller privata) måste anlända minst 15 minuter före den angivna starttiden (kunder som exempelvis är inbokade på 10:00-turen måste infinna sig senast 09:45). Bokningen anses ogiltig om kunden anländer mindre än 15 minuter före planerad avgång. Det finns ingen återbetalning på grund av dåligt väder.​

Ombokning

Allmänna turer kan bokas om utan avgift, om önskemål om ombokning kommer till Bike Swedens kännedom minst 7 dagar före planerad starttid. Vid ombokning mellan 7 och 3 dagar före planerad starttid måste en 20-procentig avgift betalas. Vid ombokning mindre än 3 dagar före planerad starttid måste en 40-procentig avgift betalas. Kunder som missar sin planerade starttid kommer inte att återbetalas, och måste betala på nytt för att delta i en senare tur.​

Leverans / Transport

Leverans / transport kan anordnas mot betalning av en leveransavgift (kontakta oss för en offert). Kunder som önskar leverans måste ange telefonnummer och leveransadress minst en vecka före leverans. För att minimera risken för problem och att säkerställa att leveransen anländer vid rätt tidpunkt, rekommenderar vi kunderna att ringa oss 1-2 dagar före leveransen för att bekräfta leveranstid och plats. 

Om kunderna inte kan närvara vid tidpunkten för leveransen, måste de ha ordnat en säker förvaring för cykeln. Om Bike Sweden-medarbetaren som levererar anser att den plats som angetts inte är tillräckligt säker, kommer cykeln att återföras till Bike Swedens lager och kunden får betala en ny leveransavgift för att få cykeln levererad vid ett senare datum. Om kunden inte kan närvara vid avhämtningen är denna skyldig att förvissa sig om att det har vidtagits åtgärder för en säker förvaring samt att det finns ett kontaktnummer.

Låsning av cyklar

Vi rekommenderar starkt att  cyklarna aldrig lämnas utan uppsikt samt säkert och ordentligt låsta. Lås tillhandahålls på begäran, och deras korrekta användning kommer att visas av Bike Swedens medarbetare. Kunderna måste betala en avgift för borttappade nycklar och förstörda lås. Cyklar bör aldrig lämnas i ett otryggt område nattetid, även om de förvaras låsta. Dessa cyklar måste i så fall både hållas låsta och bakom en låst dörr eller port.

Allmänt

Betalning sker i förväg. Vi är stolta över renligheten av de cyklarna vi levererar. Kunden åläggs att återlämna cyklarna i samma skick. För cyklar som återlämnas smutsiga och/eller leriga tas en städavgift på 50 kronor ut.

Reparationer eller problem

Vi tillhandahåller cyklar som är i gott skick. Om du skulle få problem, kontakta oss. Vi kommer utan kostnad att rätta till alla problem som inte är en följd av olyckshändelse eller felaktig användning, så snabbt som möjligt. Om reparationen inte kan utföras inom rimlig tid kommer en ny cykel att tillhandahållas. Om du har fått vårt medgivande kommer du få ersättning för eventuella reparationskostnader vid återlämning av cykeln.

Försäkring / ansvar / stöld

Genom att underteckna ett kontrakt med oss, godkänner du att ta fullt ansvar för alla hyresprodukter som anges på kontraktet, inklusive men inte begränsat till: cyklar och olika tillbehör (cykelväskor, korgar, barnstolar etc), liksom produkter som inte nämns i kontraktet men lånas ut till dig i god tro, inklusive men inte begränsat till: hjälmar, reparationssatser, cykelpumpar, lampor, lås, etc. 

Fullt ansvar innebär att i händelse av stöld, förlust eller orimliga skador (skador utöver vad som kan förorsakas av rimligt slitage) av hela eller delar av produkterna får du att betala Bike Sweden (registrerat namn Bike Guide Sweden AB) det fulla värdet av de föremål som stulits / tappats bort / skadats bortom rimliga gränser. Du får också tillhandahålla oss en polisanmälan som bekräftar uppgifterna om stöld eller föremålens skick i händelse av orimliga skador. Ersättningsbeloppet inkluderar inte eventuellt redan betalda belopp för uthyrningen. Bike Sweden förbehåller sig rätten att bestämma värdet av alla borttappade / stulna / trasiga föremål. Priserna inkluderar moms. 

Vi uppmuntrar alla kunder att teckna en reseförsäkring som täcker stöld av och skador på hyrcyklarna. Kontrollera med ditt kreditkortsföretag om detta ingår. 

Villkoren kan komma att ändras och gäller bara för uthyrningstidpunkten.